Simplistic Reiki symbol for Tereza 🖤 Made by SouthCityMarket 🤍 # smallbbqgri …

Simple Reiki symbol for Tereza 🖤 Made by SouthCityMarket 🤍 # smallbbqgrill #palmtattoo #palmtattoos #tattoo #minimal